Conscious Connection

Lichaam en geest in balans met RECONNECTIVE HEALING®.

De Axiatonale Lijnen

Een van de eerste boeken waarin gesproken wordt over de Axiatonale Lijnen is `The Book of Knowledge – The Keys of Enoch door J.J. Hurtak (1973). Ook in andere boeken wordt gerefereerd aan het lijnenpatroon van de Aarde, het systeem van netwerklijnen van het zonnestelsel en de Melkweg. Over de Aarde lopen netwerklijnen, in het universum bevinden zich netwerklijnen en in ons lichaam. En er is een manier om ons netwerklijnensysteem opnieuw en sterker met het gehele universum te verbinden, onszelf naar een hoger plan te brengen – een ongekend nieuw niveau van genezen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal; onze ontwikkeling moeten we zien als een doorlopend proces waarin we steeds een stap verder komen.

In hoofdstuk 3.17. — blz. 523 – van `De sleutels van Enoch’ staat: `In ieder menselijk lichaam bevindt zich een patroon van unieke trillingsniveaus, en ons lichaam is door middel van de zogenaamde meridiaan-axiatonale lijnen in staat zichzelf te herstellen en te vernieuwen. Deze axiatonale lijnen zijn onbegrensd, dat wil zeggen, ze houden niet op bij onze huid maar ze hebben een open einde, ze reiken tot ver buiten ons lichaam, waardoor ze ons sterker kunnen verbinden met het grotere geheel. Als de mens de verbinding tussen zijn eigen levensruimte en de axiatonale patronen opnieuw weet te vinden, dan zal de mens worden opgetild naar een compleet nieuw niveau: een superwetenschap, ook wel bekend als geneeskundige astronomie. Geneeskundige astronomie verwijst naar genezing op elk denkbaar niveau: geestelijk, lichamelijk, spiritueel, en kan tevens bijdragen aan de juiste vorming van onze botten en spieren en ons een stap dichter bij een bewuste interactie met het universum brengen.

De axiatonale lijnen zijn de netwerklijnen van het universum die deel uitmaken van een groter dimensionaal systeem waarin kleuren en geluid, licht en informatie samenkomen. Als we daarmee opnieuw verbonden zijn, heeft ons Hogere Zelf weer toegang tot de basisenergie en de informatie die noodzakelijk zijn voor alle vernieuwende functies van ons lichaam, zowel ons fysieke lichaam als ons evoluerende lichaam. Bovendien werkt het door op elk niveau: cellen, DNA, hersenen, emoties enz. Als de verbinding permanent is hersteld, kunnen we door middel van de axiatonale lijnen genetische informatie uitwisselen, waardoor de energetische informatie in ons lichaam georganiseerd kan worden en onze spieren, botten en organen zich kunnen herstellen. Dit licht en deze informatie werken door in onze cellen en kunnen onze ontwikkeling versnellen. Vaak wordt de vraag gesteld: waarmee maken we opnieuw verbinding? We maken opnieuw verbinding met ons Zelf en het universum en al zijn mogelijkheden. Maar hoe weten we wanneer het proces klaar is? Dat weten we niet. Het is namelijk een doorlopend proces. Het is een doorlopende ervaring.

Door de axiatonale lijnen op het lichaam aan te brengen, manifesteren de frequenties zich en wordt er een enorme hoeveel licht en informatie uitgewisseld. Dit zijn de Sleutels die een opening creëren. Door samenwerking van de frequenties en de ervaring van het lichaam, komt er nog meer licht en informatie vrij. Er staat: als de mens de verbinding tussen zijn lichaam en deze oneindige verbindingen tot stand kan brengen, heeft hij toegang tot een geheel nieuw niveau van genezen.

In 2002 hield J.J. Hurtak op The Total Health Conference in Canada een lezing over een toekomstbeeld – een verpletterend toekomstbeeld van wat de mensheid te wachten staat, welke mogelijkheden zich openen als we daadwerkelijk bewust toegang krijgen tot het volle vermogen van onze hersenen – het volledige informatiepotentieel in onze cellen, ons DNA en hoe we bewuster contact kunnen krijgen met het universum. En wat voor wonderbaarlijke dingen er dan allemaal in ons leven kunnen gebeuren.
In hoofdstuk 3.1.4. — blz. 486 – staat: `Door projectie van licht en informatie, die afkomstig is uit de registratiecel / (recorder cell), kunnen individuen herverbonden / (Reconnected) worden met hun volmaakte blauwdruk (hun Adam Kadmon)’.

Sommige personen krijgen een extra hoge frequentieresonantie en hogere frequentietrilling en door middel van deze trillingen kunnen zij zich bewust worden van een paranormale begaafdheid, waarmee ze anderen kunnen genezen en waarmee ze zichzelf kunnen genezen. En dan zijn we in staat tot wonderbaarlijke veranderingen. We kunnen invloed uitoefenen op de manier waarop onze cellen werken, we kunnen veranderingen teweegbrengen, en dat allemaal buiten de begrenzing van tijd en ruimte. Door middel van deze trillingen kunnen we boven de dimensies uitstijgen.

Door Doug de Vito.